Vraag maximaal 6.000 euro startsubsidie aan voor je energiecollectief.

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking.

Hierbij kun je denken aan kosten ten behoeve van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, communicatiemateriaal voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten coöperatie en de ontwikkeling van een businesscase.

Op deze website vind je het aanvraagformulier en een toelichting op de regeling.

Wat je moet weten

 • Op deze regeling is het staatssteunrecht van toepassing. Dit betekent dat je een de-minimisverklaring dient in te vullen bij de aanvraag van de subsidie.
 • Je kunt meerdere keren een aanvraag doen tot een totaalbedrag van € 6.000. Knip je aanvraag op in fases: heb je bepaalde dingen nog niet helder, dan kun je daar altijd op een later moment subsidie voor aanvragen. In de begroting willen we graag duidelijk terugzien voor welke activiteit de startsubsidie precies wordt aangevraagd. Zorg voor een goede onderbouwing van de kosten die je opvoert.
 • De gesubsidieerde activiteiten moeten binnen een jaar na subsidieverlening worden gerealiseerd.
 • Middelen van andere leefbaarheidsprogramma’s (bijvoorbeeld van Nationaal Programma Groningen of de Provincie) mogen gestapeld worden, mits het gaat om subsidiëring van afzonderlijke activiteiten. Het is niet mogelijk voor één activiteit meerdere subsidies aan te vragen.

Procedure 

De procedure voor het aanvragen van de startsubsidie ziet er als volgt uit:

 1. Je bent bezig met het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject of het oprichten van een energiecollectief. Je wilt daar startsubsidie voor aanvragen. Eventueel heb je hierover contact gehad met een van de medewerkers.
 2. Je vult het aanvraagformulier in. Voor hulp kun je contact opnemen.
 3. Een medewerker controleert of je aanvraag compleet en correct is.
 4. Je aanvraag wordt beoordeeld.
 5. Uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag ontvang je bericht.

Vereisten

 • 40% van de projectkosten moet als cofinanciering worden ingebracht. Dit mag in de vorm van vrijwilligersuren, tegen een tarief van 23 euro per uur.
 • Het project moet een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

De volledige regeling is hier te lezen.

Aanvragen

Op dit moment resteert nog 49.052 euro van het subsidiebudget.

Gewijzigd: 14 juli 2023

Als je een aanvraag wilt doen vul je het aanvraagformulier in. Je moet daar een aantal documenten bijvoegen, namelijk:

 • Een ingevulde de-minimisverklaring.
 • Een projectplan met daarin:
  • Een actuele stand van zaken van het initiatief.
  • Een beschrijving van het draagvlak.
  • Een beschrijving van het energiecollectief en haar doelstelling.
  • Een beschrijving van de manier waarop de resultaten met anderen (bijvoorbeeld andere collectieven) worden gedeeld.
  • Een lange termijn missie en visie van het energiecollectief.
 • Een begroting/dekkingsplan.
 • Een ondertekening van de aanvraag.

Om eventuele vertraging te voorkomen denken we ook graag van tevoren mee over je aanvraag. Leg het projectplan en de begroting even aan ons voor zodat we kunnen checken of daarin nog dingen missen.

Contact

Heb je een vraag? We helpen je graag. We zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.

E-mail: info@startsubsidielokaleenergie.nl

Sjouke Bakker (Groninger Dorpen): 050 – 306 2900

Simone Rommets (Natuur en Milieufederatie Groningen): 06 – 454 787 54