Startsubsidie Lokale Energie in 2023 nog beschikbaar

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen dit jaar nog maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking.

Hierbij kun je denken aan kosten ten behoeve van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, communicatiemateriaal voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten coƶperatie en de ontwikkeling van een businesscase.

Ambitie: dekkend netwerk

Samen met alle betrokkenen werken we aan een dekkend netwerk van energie-initiatieven, zodat alle bewoners in Groningen de mogelijkheid hebben zich bij een initiatief aan te sluiten.

Programma Energieparticipatie

De bijdrage van 118.000 euro komt uit het Programma Energieparticipatie. Nationaal Programma Groningen heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Energieparticipatie de komende tien jaar uit te voeren. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power.

Einde in zicht

De regeling loopt tot en met 2023. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023.